รายละเอียดโครงการจัดหาอาวุธปืนสวัสดิการ และ คำถาม


รายละเอียดโครงการจัดหาอาวุธปืนสวัสดิการ
 
1. ข้าราชการที่อยู่ในหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการจัดหาอาวุธปืนสวัสดิการ เข้าเว็บไซต์  www.ปืนคอมมานโด.com
2. กรอกข้อมูลในระบบ เพื่อเป็นหลักฐานในการชำระเงินกับธนาคาร หรือสแกน QRCODE เพื่อชำระเงิน (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนเอกภัทร)
3. ให้ผู้ซื้อทำการชำระเงินโดยพิมพ์ใบ Pay-in ไปชำระที่ธนาคาร หรือ สแกน QRCODE ในใบ Pay-in เพื่อชำระเงินจากนั้นทำการตรวจสอบการชำระเงินและลำดับการรับอาวุธปืนได้ทันที คลิกที่นี่
4. เมื่อผู้ซื้อทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ซื้อส่งเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานในการออกหนังสือยืนยันเข้าร่วมโครงการฯ  มาที่
     หจก.ปืนเอกภัทร 18/176 ถนนลาดปลาเค้า 83 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน  กรุงเทพฯ 10220
     เอกสารที่ต้องจัดส่งมี ดังนี้
         -สำเนาการชำระเงิน ธนาคารกรุงไทย/สลิปการโอนเงินผ่าน QRCODE
         -สำเนาบัตรข้าราชการ (ด้านหน้าและด้านหลังบัตร)
         -สำเนาทะเบียนบ้าน
         (ขอความกรุณาส่งเอกสารทางไปรษณีย์หรือขนส่งเอกชนเท่านั้น)
5. หลังจากได้รับเอกสารของผู้ซื้อครบถ้วนแล้วทางบริษัทจะดำเนินการออกหนังสือยืนยันเข้าร่วมโครงการฯ โดยผู้ซื้อสามารถปริ้นได้ทางหน้าเว็บไซต์              
         - คลิกช่องพิมพ์ใบเข้าร่วมโครงการฯ
         - เลือกโครงการอาวุธปืนฯ
         - กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
6. ข้าราชการผู้เข้าร่วมโครงการฯ ขอใบอนุญาต ป.3 ภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน ต้องแนบเอกสาร ดังนี้
         -สำเนาบัตรข้าราชการ
         -สำเนาทะเบียนบ้าน
         -หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา
         -หนังสือยืนยันเข้าร่วมโครงการฯ (ระบุโครงการฯ ตามหนังสือยืนยันที่ทางบริษัทออกให้)
 7.  สิทธิการรับอาวุธปืน / ตามลำดับที่ ชำระเงินในโครงการกับทางธนาคารกรุงไทย
         
  *   หมายเหตุ กรณีผู้เข้าร่วมโครงการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถขอใบอนุญาต ป.3 จากนายทะเบียนได้ทางบริษัท 
                         จะทำการโอนเงินคืนให้เต็มจำนวนภายใน 60 วันทำการ

คำถาม
-หน่วยงานอื่นนอกจากตำรวจสามารถซื้อได้ไหม
       ได้ค่ะ ข้าราชการรัฐหรือหน่วยงานอื่นตาม หน่วยงานที่เข้าร่วม ที่มีบัตรข้าราชการ หน่วยงาน หรือ หนังสือรับรองการทำงาน รวมถึง ข้าราชการบำนาญ ทุกกระทรวง ทบวง กรม สามารถซื้อได้ค่ะ ยกเว้น 
             1.พนักงานจ้างตามภารกิจ
             2.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อ.ส.ม.)
             3.กรณีเป็นทนายความต้องเป็นทนายความประจำศาลที่มีหนังสือรับรองเท่านั้นที่มีสิทธิซื้อได้
             4.กรณีเป็นลูกจ้างประจำต้องมีอายุการทำงานขั้นต่ำ 4 ปีระบุชัดเจนในบัตรหรือหนังสือรับรองเท่านั้นที่มีสิทธิซื้อได้

        หากมีข้อสงสัยสามารถแอดไลน์สอบถามได้ค่ะ

-โครงการจะปิดตอนไหน
       ปัจจุบันนี้โครงการจะยังเปิดอยู่เรื่อยๆจนกว่าจะมีการประกาศจากทางร้านผ่านทางหน้าเว็บไซต์ค่ะ

-สามารถซื้อปืนมากกว่า 1 กระบอกได้ไหม
       อัตราการซื้ออาวุธปืนโครงการนี้สามารถซื้อได้รวม 2 กระบอกคือ ปืนสั้น 1 กระบอก ปืนยาว 1 กระบอก
       (สวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2563/2 และ สวัสดิการสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ 2563/3)

-หากมีปืนแล้วสามารถซื้ออีกได้ไหม
       กรณีที่ลูกค้ายังไม่เคยซื้ออาวุธปืนจากโครงการ "สวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2563/2" หรือ "สวัสดิการสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ 2563/3" สามารถซื้อได้ค่ะ

-สามารถชำระปืนเป็นเงินสดได้หรือไม่
       ขณะนี้ลูกค้าจะต้องจองปืนและชำระเงินผ่านทางเว็ปไซต์เท่านั้นโดยสามารถชำระได้ผ่านทาง QR CODE หรือ ใบ Pay-in เท่านั้นค่ะ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนเอกภัทร) เท่านั้น

-สามารถขอใบ ป.3 ก่อนได้รับใบเข้าร่วมได้ไหม
       ลูกค้าสามารถทำได้แต่ลูกค้าจะต้องจองและชำระเงินผ่านทางเว็ปไซต์ก่อนและระบุโครงการตามรุ่นปืนของลูกค้าให้ถูกต้องด้วยค่ะ
                    ปืนสั้นใบอนุญาต (ป.3) ต้องระบุซื้อจาก "สวัสดิการสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ 2563/2"
                    ปืนยาวใบอนุญาต (ป.3) ต้องระบุซื้อจาก "สวัสดิการสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ 2563/3"

-ซื้อปืนสวัสดิการครั้งแรกสามารถขอคำแนะนำได้จากที่ไหน
       ลูกค้าสามารถทำตาม วิธีการสั่งซื้อ ได้เลยหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการซื้อปืนสามารถแอดไลน์สอบถามได้ค่ะ

-หลังซื้อแล้วต้องรอคิวในการรับปืนไหม
       ตอนนี้ไม่มีคิวในการรับปืนหากลูกค้ามีใบ ป.3 และชำระเงินผ่านทางเว็ปไซต์แล้วสามารถเข้ามารับปืนได้เลยค่ะ
      
-สามารถรับปืนได้ที่ไหน
       สามารถดูขั้นตอนและระเบียบการรับอาวุธปืนได้ที่ การรับอาวุธปืน

-หากสิ้นสุดโครงการแล้วจะมีปืน Glock 19 Commando มาอีกไหม
       หากสิ้นสุดโครงการแล้วจะไม่มี Glock Commando มาจำหน่ายแล้วค่ะ