ขั้นตอนการสั่งจองอาวุธปืน

โดย admin
 วันที่ 22 มิ.ย. 2564 22:50 น.
 297925

1. ข้าราชการผู้เข้าร่วมโครงการ เข้าเว็บไซต์ www.ปืนคอมมานโด.com จากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างของเว็บไซต์ เลือกโครงการและกรอกข้อมูลในระบบ
    เพื่อเป็นหลักฐานในการชำระเงินกับธนาคาร และกดบันทึก

 2. เลือกวิธีการชำระเงิน


2.1 เลือกชำระผ่านแอปธนาคาร ถ้าต้องการใช้แอปของธนาคารในการชำระเงิน โดยระบบจะทำการอนุมัติการชำระเงินทันที ที่ชำระเสร็จ
ทำการสแกน QRCODE หรือบันทึกรูปลงเครื่อง แล้วทำการแนบรูปในแอปธนาคาร เพื่อชำระเงิน

2.2 หรือ เลือกชำระที่ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยทำการพิมพ์ใบ Pay-in เพื่อนำไปชำระที่ธนาคาร
      เมื่อชำระแล้วระบบจะทำการอนุมัติการชำระเงินอัตโนมัติ


หรือจะทำการสแกน QRCODE โดยแอปธนาคารเพื่อชำระเงินผ่านหน้านี้ได้

3. เมื่อชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบการชำระเงินและลำดับการรับอาวุธปืนได้ที่ เมนู ตรวจสอบการชำระเงิน คลิกที่นี่
4. เมื่อผู้ซื้อทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ซื้อส่งเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานในการออกหนังสือยืนยันเข้าร่วมโครงการฯ  มาที่
     หจก.ปืนเอกภัทร 18/176 ถนนลาดปลาเค้า 83 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน  กรุงเทพฯ 10220
     เอกสารที่ต้องจัดส่งมี ดังนี้
         -สำเนาการชำระเงิน ธนาคารกรุงไทย/สลิปการโอนเงินผ่าน QRCODE
         -สำเนาบัตรข้าราชการ (ทั้งด้านหน้าและด้านหลังบัตร)
         -สำเนาทะเบียนบ้าน
         (ขอความกรุณาส่งเอกสารทางไปรษณีย์เท่านั้น)
5. หลังจากได้รับเอกสารของผู้ซื้อครบถ้วนแล้วทางบริษัทจะดำเนินการออกหนังสือยืนยันเข้าร่วมโครงการฯ โดยผู้ซื้อสามารถปริ้นได้ทางหน้าเว็บไซต์ 
        
 - คลิกช่องพิมพ์ใบเข้าร่วมโครงการฯ
         - เลือกโครงการอาวุธปืนฯ
         - กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก