โครงการจัดหาอาวุธปืนสวัสดิการ"ข้าราชการกรมการปกครอง"

โดย admin
 วันที่ 16 ธ.ค. 2565 17:15 น.
 375856

หมายเหตุ ปืน สวัสดิการกรมการปกครอง สามารถนำเงินสดพร้อม ป.3 ระบุตามโครงการตามรุ่นปืน เข้าไปซื้อได้เลยที่ ณ สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินเเดน ถนนพหลโยธิน เเขวงสามเเสน เขตพญาไท กรุงเทพ
(เวลาทำการระหว่าง 9:00 - 15:00 น. เปิดทุกวันยกเว้นวันหยุดราชการ)
กดเพื่อกำหนดเส้นทาง Google map ( https://goo.gl/maps/mDHJqjaQ4p1PsR1N7 )
เอกสารดังนี้
1. ใบอนุญาต ป.3 ตัวจริง (ตอน 2 เเละ ตอน 3 กรณีทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัด)
2. สำเนาบัตรข้าราชการ (หน้าบัตรเเละหลังบัตร) จำนวน 2 ชุด (กรณีไม่มีบัตรข้าราชการให้ใช้หนังสือรับรองการทำงานเเทนพร้อมสำเนาบัตรประชาชน)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด