ขั้นตอนการรับอาวุธปืน


ระเบียบการรับอาวุธปืน สวัสดิการสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ 2563/2 เเละ 2563/3
สามารถติดต่อรับอาวุธปืนได้ที่ ณ สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินเเดน ถนนพหลโยธิน เเขวงสามเเสน เขตพญาไท กรุงเทพ
(เวลาทำการระหว่าง 9:00 - 15:00 น. เปิดทุกวันยกเว้นวันหยุดราชการ)
กดเพื่อกำหนดเส้นทาง Google map (https://goo.gl/maps/mDHJqjaQ4p1PsR1N7)
เอกสารที่ต้องเตรียมในการรับอาวุธปืน ดังนี้
1. ใบอนุญาต ป.3 ตัวจริง (ตอน 2 เเละ ตอน 3 กรณีทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัด)
          -ปืนสั้นใบอนุญาต (ป.3) ต้องระบุซื้อจาก "สวัสดิการสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ 2563/2"
          -ปืนยาวใบอนุญาต (ป.3) ต้องระบุซื้อจาก "สวัสดิการสำนักงานตำรวจเเห่งชาติ 2563/3"
2. สำเนาบัตรข้าราชการ (หน้าบัตรเเละหลังบัตร) จำนวน 2 ชุด (กรณีไม่มีบัตรข้าราชการให้ใช้หนังสือรับรองการทำงานเเทนพร้อมสำเนาบัตรประชาชน)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
4. สำเนาการชำระเงินจากธนาคารหรือสลิปการโอนเงินผ่าน QRCODE
5. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านเเละบัตรของผู้รับมอบ จำนวน 2 ชุด (กรณีให้ผู้อื่นมารับเเทนผู้รับมอบต้องเป็นข้าราชการเท่านั้น)
หมายเหตุ กรุณาแต่งกายให้สุภาพเนื่องจากเป็นสถานที่ราชการ (กางเกงขายาว ห้ามรองเท้าแตะ)